Project Description

Dobrana odpowiednio do schorzenia klienta terapia opierająca się o metody:

FDM – odkształcenia powięziowe

MTG – masaż tkanek głębokich

Terapia punktów spustowych

Pinoterapia – terapia odruchowa

Suche igłowanie

Anatomy Trains – taśmy mięśniowo – powięziowe

Kinesiology taping